Inschrijven

Inschrijving aan de Muziekschool Hengelo staat open voor inwoners uit de gemeente Hengelo. Aanmelding is mogelijk via deze website door invulling van het daarvoor bestemde formulier.
De aanmelding geldt voor het hele cursusjaar, dat gelijk is aan het schooljaar in het voortgezet onderwijs (augustus-juli).

We vragen je de formulieren vóór 1 juli in te leveren. Latere aanmelding vergroot het risico van plaatsing op een wachtlijst. Iedereen die staat ingeschreven bij de Muziekschool Hengelo voor instrumentaal/vocaal onderwijs moet zich opnieuw inschrijven.

Beperkingen

De Muziekschool werkt met een door de overheid vastgesteld budget. Daarom is het aantal beschikbare lesplaatsen en -uren aan een maximum gebonden. Dit dwingt ons beperkingen in acht te nemen. We hanteren de volgende spelregels:
  • leerlingen die in het voorbije cursusjaar op een wachtlijst stonden en nog niet konden worden ingeschreven hebben voorrang
  • daarna volgen de leerlingen die reeds de cursus Muziekwerkplaats of Op weg met de Blokfluit volgden
  • daarna volgt de inschrijving van leerlingen die niet als leerling van de cursus Muziekwerkplaats of Op weg met de Blokfluit bij de Muziekschool staan ingeschreven en de leerlingen van gezinnen die zich in de loop van het jaar in de gemeenten Hengelo hebben gevestigd
  • volwassenen die in Hengelo wonen kunnen worden ingeschreven voor zover er plaats beschikbaar is.
Splash