Algemene gegevens Muziekschool Hengelo anbi

Adres:

Muziekschool Hengelo

Deldenerstraat 20

7551 AG Hengelo

Statutaire naam:

Stichting Algemene Muziekschool Hengelo en Omstreken

RSIN of fiscaal nr:

0029.30.894

Financiële verantwoording:

Inhoudelijk en Financieel Jaarverslag 2013 - in pdf 

Overige documenten:

zie Jaarverslag 2013

Beleidsplan

Een terugtredende overheid en bezuinigingen als gevolg van recessie maken het noodzakelijk om te zoeken naar meer efficiency in de bedrijfsvoering van gesubsidieerde instellingen.

Primair willen we ons richten op

1. binnenschoolse cultuureducatie en

2. op de basisjaren van het naschoolse cursorisch aanbod.

Dit betekent concreet dat wij meer gaan inzetten op binnenschoolse cultuureducatie, al of niet in samenwerking met anderen, en daar structureel meer aanbod in willen realiseren.

Daarnaast blijven wij ons richten op dat, wat wij al jaren naar beste kunnen doen: muziekeducatie. Maar wel vanuit een nieuwe eigen actuele visie. Die we in hoog tempo, kosten-efficiënter, willen organiseren. Daarbij kijken we naar de organisatie zelf, maar ook naar gebouwen en locaties.

We zetten er op om muziekonderwijs niet te beperken tot de basis: een diploma (A en B) traject van ongeveer 5 jaar maar ook op C en D niveau zodat de doorstroom van leerlingen naar de muziekverenigingen, koren, het muziekvakonderwijs en het Twents jeugd Symfonieorkest gewaarborgd blijft.

We ontwikkelen in hoog tempo daartoe plannen en zijn ontvankelijk voor ideeën van derden. Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere culturele instellingen, het basisonderwijs en de amateurverenigingen.

Uitgangspunt van die plannen is kwaliteit en inhoud, breed toegankelijk voor iedereen.

Contactgegevens:

Telefoon:

074-2917309

Website:

www.muziekschoolhengelo.nl

Algemeen e-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling van de organisatie:

Doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Hengelo, meer in het bijzonder de muzikale vorming en ontwikkeling van de Hengelose bevolking.

2. De stichting beoogt haar doel ondermeer te bereiken door het geven en organiseren van muziekonderwijs, het organiseren, faciliteren en ondersteunen van en het deelnemen aan evenementen, projecten, studie en cursussen op het gebied van de cultuur, meer in het bijzonder muziek, de muzikale ontwikkeling en de muzikale vorming, er dor het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

3. het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting

Hoofdlijnen beleidsplan:

zie beleidsplan

Bestuurssamenstelling:

Ellen Prent - voorzitter

Maarten Vonk - bestuurslid

Beloningsbeleid bestuur:

Ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld

Beloningsbeleid directie:

Conform CAO CARUWO.

Beloningsbeleid personeel:

Conform CAO CARUWO.

Splash