Examens

Leerlingen van de muziekschool kunnen over het algemeen eens in de twee jaar een examen afleggen. Voor leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging geldt dat de vereniging bepaalt hoe er wordt omgegaan met de examenverplichting. Informeer bij de muziekvereniging.

In overleg met de docent wordt bepaald of de leerling toe is aan een examen en wil deelnemen. Ook kan de docent meer informatie geven over de exameneisen.
Deelnemen aan de examens kan door middel van het invullen van het opgaveformulier

Theorielessen

Er zijn theorielessen voor alle niveaus (A tot en met D). Ze worden gegeven in twee aaneengesloten blokken en ieder blok wordt afgesloten met een toets. Voor leerlingen die eerder al de eerste toets gemaakt hebben dus op de helft van het traject zitten is het mogelijk halverwege in te stromen.

De theorielessen 2017 starten in januari direct na de kerstvakantie en zijn afgerond in week 14.

A niveau: 
4 lessen, 1 proeftoetsles, toets A1 gevolgd door 4 lessen, 1 proeftoetsles en toets A2

B niveau:
4 lessen, 1 proeftoetsles, toets B1 gevolgd door 4 lessen, 1 proeftoetsles en toets B2

C niveau: 
4 lessen, 1 herhalingsles, toets C1 gevolgd door 4 lessen, 1 herhalingsles, toets C2

D niveau: 
4 lessen, toets theorie gevolgd door 4 lessen, toets vormleer

Voor de A en B lessen kan indien gewenst een voorkeur aangegeven worden voor maandag of vrijdag, daar proberen we dan rekening mee te houden bij de indeling.

Leerlingen ongestemd slagwerk/drums en lichte muziek volgen een ander traject: informeer hiernaar bij je docent.

Examengeld
Aan het deelnemen aan de examens zijn geen kosten verbonden.

Datums 2016-2017

1 december 2016 - Geef je op voor deze datum. Opgeven kan via een formulier op deze website of via de docent.

januari 2017 - Start theorielessen.

1 april tot en met 22 april 2017 - Praktijkexamens.

Splash