Studieduur

De maximale gesubsidieerde studieduur bedraagt acht jaar, al dan niet aaneengesloten. De cursussen Een Koffer vol Muziek, Muziek en Beweging, Muziekwerkplaats en Op weg met de blokfluit tellen hierbij niet mee.


Na de periode van acht jaar kan de opleiding tegen kostendekkend tarief worden voortgezet. Eventueel kun je ook gebruik maken van een zgn. Muziek op Maat Kaart (minimaal 3 lessen, maximaal 10) In bijzondere gevallen kan de directeur verlenging van de studieduur verlenen.

 

Splash